T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 18391

Karar: 2000 / 569

Karar Tarihi: 26.01.2000

ÖZET: Davacı işçinin işyerinde bahşiş usulü ile çalıştığı dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Bu ücret sistemi ile çalışılması hallerinde şayet fazla mesai yapılmış ise yapılan mesainin normal karşılılık ücretinin ödendiği, zammın ise ödenmediği düşünülerek sonuca gidilmelidir.

(1475 S. K. m. 26)

Dava: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti, bayram, hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

İşçi Alacakları Davası

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalılar (…) ve (…) ile davacı Avukatınca da duruşma talep edilmiş ise de, davalılara Basın İlam Kurumu kanalı ile tebliğ yapılması gerekmektedir. Bunun için ilan masrafı yatırılmadığından talebin reddine karar verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: 1 – Davacı işçi davalılara ait gazinoda 1990-1993 yılları arasında çalışmış olup daha sonra davalılardan (…)’in ortak olduğu bir başka gazinoda iş bulması sonucu kendisinin iş akti feshedilmiştir. Bu önceki işyeri üç davalıya ait iken sonraki işyeri iki kişiye aittir. Görüldüğü gibi gazinoların sahibi olan ortaklar aynı değildir. Bu itibarla olayda işyerinin devri söz konusu olmadığı gibi, davalılara ait bir işyerinden diğer bir işyerine nakil de mevcut değildir.

Ücret Sistemi İle Çalışılması Hallerinde Fazla Mesainin Normal Karşılılık Ücretinin Ödendiği

Bu durumda önceki dönem iş işveren tarafından sona erdirildiğinin kabul edilerek ihbar ve kıdem tazminatları hüküm altına alınmalı, aynı şekilde davacı işçinin yıllık ücreti izne de hak kazandığı kabul edilmelidir.

2 – Davalının temyizine gelinde;

Davacı işçinin işyerinde bahşiş usulü ile çalıştığı dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Bu ücret sistemi ile çalışılması hallerinde şayet fazla mesai yapılmış ise yapılan mesainin normal karşılılık ücretinin ödendiği, zammın ise ödenmediği düşünülerek sonuca gidilmelidir. Dairemizin yerleşmiş uygulaması bu doğrultudadır.

Zammın Ödenmediği Düşünülerek Sonuca Gidilmesi Gereği

Sonuç: Temyiz olunan karırın yukarıda belirtilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat