İşçi Alacakları Davası

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

İşçi Alacakları Davası


T.C YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 1999 / 17563
Karar: 2000 / 98
Karar Tarihi: 17.01.2000
ÖZET: Davalı idarenin savunmasında belirttiği gibi, fazla mesai ile ilgili söz konusu 5 yıllık puantaj kayıtlarının varsa diğer belgelerin öncelikle getirilmesi, bu belgelerle kesin bir sonuca varılamadığı takdirde de tarafların tanıklarının dinlenerek sorunun çözümlenmesi gerçeğin ortaya çıkması bakımından önem taşımaktadır.
(1475 S. K. m. 35)

Fazla Çalışma Parasının Ödenmesi Talebi

Dava: Davacı, fazla çalışma parasının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: Davacı işçi davalı idareye ait işyerinde çalışırken yaptığı fazla mesailerin karşılığı ücretin ödenmediğini iddia ederek alacak isteğinde bulunmuş mahkemece dosya içinde bulunan 1997 yılına ait 3-4 aya ilişkin <makine taşıt görev emri> başlığını taşıyan belgelere itibar edilerek son 5 yıllık süre için alacak hüküm altına alınmıştır.

Puantaj Kayıtlarının Ve Der Kayıtların İncelenmesi Gereği

Anılan belgeye itibar edilerek, yani bununla ve ayrıca davacının kullandığı aracın kilometre durumunu gösteren belge ile yetinilerek hüküm kurulması eksik incelemeye dayandığı için hatalıdır. Gerçekten ilk belge sadece 3-4 aya ilişkin olduğu gibi, her bir ayın da son 15 gününü kapsamaktadır. Kilometre göstergesi de işyerinde ne kadar fazla mesai yapıldığı konusunda bir kanaat uyandıracak nitelikte değildir. Bu itibarla davalı idarenin savunmasında da belirttiği gibi, fazla mesai ile ilgili söz konusu 5 yıllık puantaj kayıtlarının varsa diğer belgelerin öncelikle getirilmesi, bu belgelerle kesin bir sonuca varılamadığı takdirde de tarafların tanıklarının dinlenerek sorunun çözümlenmesi gerçeğin ortaya çıkması bakımından önem taşımaktadır.

Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulamayacak Olması

Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 17.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat