İnternet Sitesine Satılık İlanı Vererek Dolandırıcılık

T.C.
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2012/13298
KARAR NO. 2012/44454
KARAR TARİHİ. 28.11.2012

> İNTERNET SİTESİNE SATILIK OTOMOBİL İLANI VEREREK DOLANDIRICILIK (Sanığın Havale Bedelini Çektikten Sonra Müşteki İle Bir Daha Görüşmediği – Eylemin Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlendiği)

> NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK (İnternet Sitesine Satılık Otomobil İlanı Vererek Kendisiyle İrtibat Kuran Kişilerden Avans veya Masraf Şeklinde Para Havalesi İstediği/Havale Bedelini Çektikten Sonra Görüşmediği – 5237 S.K. Md.158/1-g Hükmünün Uygulanacağı)

> BASIN VE YAYIN ARAÇLARININ SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN YARARLANMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK (İnternet Sitesine Satılık İlanı Vererek Kendisiyle İrtibat Kuranlardan Avans veya Masraf Şeklinde Para Havalesi İstediği – Bedeli Çektikten Sonra Görüşmediği)

5237/m.158/1-g

ÖZET : Sanığın internet sitesine satılık otomobil ilanı verdiği, ilan sonrasında telefonla kendisi ile irtibat kuran kişilerle otomobil satışı konusunda pazarlık yaptığı, avans veya masraflar şeklinde paralar havale etmelerini istediği, müştekinin de sanığa para gönderdiği, sanığın gönderilen havale bedelini çektiği halde bir daha müşteki ile görüşmediği şeklindeki eyleminin basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık suçunu teşkil ettiği gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Somut olayda;sanığın http://www.s…com isimli internet sitesine satılık otomobil ilanı verdiği bu ilan sonrasında telefonla kendisi ile irtibat kuran kişilerle otomobil satışı konusunda pazarlık yaptığı avans veya masraflar şeklinde paralar havale etmelerini istediği müştekinin de suç tarihinde bu şekilde sanığa 250 TL parayı havale yoluyla gönderdiği sanığın gönderilen havale bedelini çektiği halde bir daha müşteki ile görüşmediği şeklindeki eyleminin 5237 sayılı TCK` nun 158/1-g maddesinde düzenlenen Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık suçunu teşkil ettiği gözetilmeksizin suç vasfında yanılgıya düşülerek TCK` nun 158/1-f maddesinde düzenlenen banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkındaki hüküm kesinleştirilip infaza verildiği anlaşıldığından infazın durdurulmasına,sanığın salıverilmesine başka suçtan tutuklu ya da hükümlü olmadığı takdirde derhal salıverilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, 28.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat