Erteleme Süresi İçinde Yeni Suç İşlenmesi

Erteleme Süresi İçinde Yeni Suç İşlenmesi

YARGITAY 12. Ceza Dairesi
Esas no: 2013/10193
Karar no: 2013/14996

ERTELEME SÜRESİ İÇİNDE YENİ SUÇ, TEMYİZ YOLUNUN KAPALILIĞI…

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hükümlünün mahkumiyetine ilişkin hüküm, hükümlü tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Hükümlü hakkında 24.02.2006 tarihinde işlediği iddia edilen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan yapılan yargılama sonucu 30.11.2006 tarihinde TCK’nın 179/3-2. maddeleri gereğince 6 ay hapis cezasına hükmedilip cezasının ertelendiği ve 1 yıl denetim süresi belirlendiği, hükümlünün denetim süresi içinde 27.06.2007 tarihinde kasten yaralama suçunu işlediği, yapılan yargılama sonucu kasten yaralama suçundan mahkum olduğu ve kararın 03.04.2012 tarihinde kesinleşmesi üzerine erteli cezası konusunda gereğinin takdir ve ifası için mahkemesine ihbarda bulunulduğu, mahkemece hükümlünün denetim süresi içinde yeniden suç işlemesi nedeniyle dosya ele alınıp, duruşma açıldığı ve yargılama yapılıp hükümlünün neticeten 5 ay 22 gün hapis cezasına hükmedildiği ve sanığın bu kararı temyiz ettiği anlaşılmakla;

5237 sayılı Kanunun 51/7. maddesi gereğince denetim süresi içinde suç işleyen hükümlünün ertelenen cezasının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceğinin düzenlendiği, bu karara karşı temyiz yoluna başvurma olanağı bulunmadığı cihetle itiraz merciince karar verilmek üzere dosyanın incelenmeksizin mahalli mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığı’na TEVDİİNE, 03.06.2013 tarihinde isteme aykırı olarak oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat