İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefet Suçu

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefet Suçu

T.C YARGITAY

7.Ceza Dairesi

Esas: 1999 / 14937

Karar: 2000 / 393

Karar Tarihi: 28.01.2000

ÖZET: Sanığın müdafi huzurunda savunmasını yapacağını beyan ettiği gözetilmeden müdafiinin hazır olmasını beklemenin soruşturmayı geciktireceğinden bahisle müdafiin yokluğunda savunma alınmak suretiyle CMUK. nun 135. maddesine muhalefet edilmesi, kanuna aykırıdır.

(1412 S. K. m. 135)

Sanığın Müdafi Huzurunda Savunmasını Yapacağını Beyan Ettiği

Dava: İhtiyati tedbir kararına muhalefetten sanık, Fevzi hakkında yapılan duruşma sonunda, hükümlülüğüne dair Ardahan Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 30.6.1999 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, Sanık vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 6.12.1999 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Müdafiin Yokluğunda Savunma Alınması

Karar: Sanığın müdafi huzurunda savunmasını yapacağını beyan ettiği gözetilmeden müdafiinin hazır olmasını beklemenin soruşturmayı geciktireceğinden bahisle müdafiin yokluğunda savunma alınmak suretiyle CMUK. nun 135. maddesine muhalefet edilmesi,

Hükmün Bozulması Gereği

Sonuç: Yasaya aykırı, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün, sair yönleri incelenmeksizin isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 28.01.2000 günü oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat