İHALE ÖNCESİNDE SANIĞIN AZMETTİRMESİ SONUCU İHALENİN SANIĞIN YETKİLİSİ OLDUĞU FİRMADA KALMASI HUSUSUNDA SANIKLAR ARASINDA ANLAŞMANIN GERÇEKLEŞTİĞİ – SANIKLARIN ATILI SUÇTAN MAHKUMİYETİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
5.Ceza Dairesi
Esas: 2014 / 8897
Karar: 2016 / 6541
Karar Tarihi: 21.06.2016

ÖZET: …tarihinde yapılan ihale öncesinde, ihale komisyonu üyesi olan sanık …’ın azmettirmesi sonucu, ihalenin sanık …’nun yetkilisi olduğu… firmasında kalması hususunda sanıklar arasında anlaşmanın gerçekleştiği, ihalenin bu anlaşma doğrultusunda sonuçlandığı ve usulüne uygun olarak verilen mahkeme kararına dayalı dinleme kayıtlarının ihale sonucu ile örtüştüğü anlaşılmakla; adı geçen sanıkların atılı suçtan mahkumiyeti yerine yetersiz gerekçeyle aksi şekilde beraatlerine karar verilmesi, hükmün bozma sebebidir.

(5237 S. K. m. 235)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, dosya incelendi;

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünün ve Maliye Hazinesinin suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma suçlarından doğrudan zarar gören sıfatının bulunmaması nedeniyle usulsüz şekilde verilen katılma kararının, temyiz hakkı kazandırmayacağı anlaşıldığından, vekillerinin belirtilen suçlara yönelik temyiz istemlerinin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek aynı Kanunun 317. maddesi uyarınca REDDİNE, incelemenin katılanlar …ve Hazine vekillerinin ihaleye fesat karıştırma suçundan kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz itirazlarıyla sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

-Bursa…. Odunluk İlköğretim Okulu inşaatı ihalesine fesat karıştırma suçundan sanıklar …, …, …, …, …, … ve …;

-Uludağ Üniversitesi Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi inşaat ihalesine fesat karıştırma suçundan sanıklar …, … ve …;

-Uludağ Üniversitesi Rektörlük Birimleri Büyük Onarım inşaatı 9. kısım ihalesine fesat karıştırma suçundan sanıklar …, …, …, … ve …;

-Uludağ Üniversitesi Rektörlük Birimleri Büyük Onarım inşaatı 10. kısım ihalesine fesat karıştırma suçundan sanıklar …, …, …, … ve …;

-Uludağ Üniversitesi Rektörlük Birimleri Büyük Onarım inşaatı 11. kısım inşaat ihalesine fesat karıştırma suçundan sanıklar …, … ve …;

-Uludağ Üniversitesi Rektörlük Birimleri Büyük Onarım inşaatı 15. kısım inşaat ihalesine fesat karıştırma suçundan sanıklar …, …, … ve …haklarında kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

06/11/2005 tarihinde yapılan telefon görüşmesinde, soruşturma aşamasında ölen şüpheli … ile konuşan kişinin, sanıklardan … olup olmadığı konusunda tereddüt bulunduğu gibi görüşme içerikleri itibariyle, 21/11/2005 tarihli ihale için fiyatları etkilemek amacıyla sanıkların anlaşmaya vardıklarına dair mahkumiyetlerine yeterli, inandırıcı ve her türlü kuşkudan uzak başkaca kanıtın da mevcut olmaması karşısında, Bursa …Odunluk İlköğretim Okulu ihalesiyle ilgili olarak, sanıklar …ve …; keza, 07/10/2005 tarihinde yapılan 11. Kısım ihalesiyle ilgili, bu ihaleye katılmadığı, doküman dahi almadığı belirlenen sanık … ve herhangi bir telefon görüşmesi bulunmayan sanıklar …ve …yönünden tebliğnamede bozma isteyen düşüncelere iştirak edilmemiştir.

Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraat hükümleri usul ve kanuna uygun olduğundan, katılanlar vekillerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

Uludağ Üniversitesi Rektörlük Birimleri Büyük Onarım inşaatı 11. kısım inşaat ihalesine fesat karıştırma suçundan sanıklar …, …, … ve …hakkında kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde ise;

07/10/2005 tarihinde yapılan ihale öncesinde, ihale komisyonu üyesi olan sanık …’ın azmettirmesi sonucu, ihalenin sanık …’nun yetkilisi olduğu… firmasında kalması hususunda sanıklar arasında anlaşmanın gerçekleştiği, ihalenin bu anlaşma doğrultusunda sonuçlandığı ve usulüne uygun olarak verilen mahkeme kararına dayalı dinleme kayıtlarının ihale sonucu ile örtüştüğü anlaşılmakla; adı geçen sanıkların atılı suçtan mahkumiyeti yerine yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı, katılanlar vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21.06.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...