İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

Vesayet Hukukuna İlişkin Dava

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN CEVABİ YAZISINA GÖRE KISITLI ADAYININ İKAMET ETTİĞİ ADRESİN AYNI ZAMANDA MERNİS ADRESİ OLDUĞU – UYUŞMAZLIĞIN SULH HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY
20.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 15322
Karar: 2016 / 217
Karar Tarihi: 12.01.2016

ÖZET: İlçe Emniyet Müdürlüğünün cevabi yazısına göre kısıtlı adayının ikamet ettiği adresin aynı zamanda mernis adresi olduğu anlaşıldığından uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

(4721 S. K. m. 405, 411) (6100 S. K. m. 21, 22)

Dava ve Karar: Kısıtlı adayı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk ve Muş Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
Dava, 4721 sayılı TMK’nın 405. maddesi uyarınca vasi atanmasına ilişkindir.
İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesince, yaptırılan kolluk araştırmasına göre kısıtlı adayının “O.. Köyü No:.. Merkez/MUŞ” adresinde ikamet ettiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Muş Sulh Hukuk Mahkemesince ise, Muş Merkez İlçe Jandarma Komutanlığının yazı cevabına göre kısıtlı adayının yerleşim yeri adresinin “A.. Cad. No:.. D:.. Üsküdar/İSTANBUL” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.” Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.”
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünün 02.02.2015 tarihli cevabi yazısına göre kısıtlı adayının “A.. Cad. No:.. D:.. Üsküdar/İSTANBUL” adresinde ikamet ettiği ve bu adresin aynı zamanda MERNİS adresi olduğu anlaşıldığından uyuşmazlığın İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesinin yargı yeri olarak belirlenmesine 12.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat