İftira Tanık Anlatımlarına Dayanarak Suç Duyurusunda Bulunmak

Yasal Danışman Atanması Dava Dilekçesi Örneği

İftira Tanık Anlatımlarına Dayanarak Suç Duyurusunda Bulunmak

T.C.
YARGITAY
CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2011/12797
KARAR NO.2014/24149
KARAR TARİHİ.8.7.2014

>İFTİRA—TANIK ANLATIMINA İTİBAR EDEREK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK

5237/m.267

ÖZET : Sanığın yakını olan adı geçenin olay günü haciz esnasında icra müdürü olan müştekinin “şerefsiz” diyerek kendisine hakaret ettiğini belirtmesi üzerine, tanığın bu anlatımına itibar edip icra müdürü hakkında kendisine hakaret ettiği inancıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması biçimindeki eyleminin, anayasal şikayet hakkı kapsamında kalıp kalmadığı tartışılmadan ve iftira suçunun hukuka aykırılık öğesinin nasıl oluştuğu açıklanmadan mahkumiyet kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Sanığın yakını olan A. Ç.’nin, olay günü haciz esnasında icra müdürü olan müştekinin “şerefsiz” diyerek kendisine hakaret ettiğini belirtmesi üzerine, tanığın bu anlatımına itibar edip icra müdürü hakkında kendisine hakaret ettiği inancıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması biçimindeki eyleminin, anayasal şikayet hakkı kapsamında kalıp kalmadığı tartışılmadan ve iftira suçunun hukuka aykırılık öğesinin nasıl oluştuğu açıklanmadan yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi,

2-TCK’nın 53/1-(c) maddesindeki hak yoksunluğunun sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverme tarihine kadar, diğer kişilere karşı belirtilen yetkiler yönünden mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar geçerli olacağının gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık Ş. T. müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki düzeltilerek onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 08.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat