Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Soruşturmayı Başlatan Hakim Kovuşturmada Görev Alamaz

T.C
YARGITAY
9. CEZA DAİRESİ
ESAS NO.E.2012/4544
KARAR NO.2013/4098
KARAR TARİHİ.18.03.2013

>Adil yargılanma ilkesine ve hakimin tarafsızlığına gölge düşürülmemesi ve verilen kararın vicdanları rahatsız etmemesi bakımından sanık/lar hakkında soruşturmayı başlatan hakim kovuşturma evresinde görev yapamaz.

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanıklar hakkında açılan davanın konusunu oluşturan olayların Senirkent Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/25 esas sayılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında gerçekleştiği ve bu hususun hakim tarafından ara karara bağlanarak yetkili makama gönderilmek suretiyle soruşturmaya başlandığı anlaşıldığından, adil yargılanma ilkesine ve hakimin tarafsızlığına gölge düşürülmemesi ve verilen kararın vicdanları rahatsız etmemesi bakımından CMK’nın 23/2.madesi açık hükmü karşısında sanıklar hakkında soruşturmayı başlatan hakimin kovuşturma evresinde görev yapamayacağı gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanıkların ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden sair yönleri incelenmeyen hükümlerin öncelikle bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 18.03.2013 tarihinde oy- birliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat