HIRSIZLIK VE MALA ZARAR VERME SUÇU

SANIK YAKALANDIĞINDA ÇALMIŞ OLDUĞU MALZEMELERİ MAĞDUR TARAFA TESLİM ETTİĞİNİ BEYAN ETTİĞİ – MAĞDURDAN ZARARIN GİDERİLİP GİDERİLMEDİĞİ GİDERİLMİŞ İSE HANGİ TARİHTE GİDERİLDİĞİNİN SORULMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

Ankara BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
14. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 144
Karar: 2016 / 118
Karar Tarihi: 29.11.2016

ÖZET: Yakalama tutanağı içeriğine göre, sanık yakalandığında, çalmış olduğu malzemeleri mağdur tarafa teslim ettiğini beyan ettiği, … tarihli Sulh Ceza Mahkemesindeki savunmasında, “müştekiye altı adet matkap alarak zararını karşıladığını” ve … tarihli celsede, “mağdurun zararını ödediğine” dair beyanları bulunduğunun anlaşılması karşısında, mağdur F. A.’dan zararın giderilip giderilmediği, giderilmiş ise hangi tarihte giderildiği sorulup, sonucuna göre sanık hakkında TCK’nın maddesinin uygulanma şartlarının bulunup bulunmadığının tartışılmaması, kabule göre de; TCK’nın maddesine aykırı olarak, aynı Kanunun 43/1.nci maddesinin 143 1.nci maddesinden önce uygulanması, bozmayı gerektirmiştir.

(5271 S. K. m. 196, 268, 272, 279, 280, 289) (5237 S. K. m. 43, 61, 143, 168)

Mala zarar verme suçundan verilen karara ilişkin istinaf başvurusunun incelenmesinde;

5271 sayılı CMK’nun 272/3-a. maddesi gereğince doğrudan hükmolunan üçbin Türk Lirası dahil adli para cezasına ilişkin mahkumiyet hükümlerine yönelik istinaf yoluna başvurulması mümkün olmadığından, aynı Kanunun 279/1-b maddesi gereğince suça sürüklenen çocuk müdafiinin istinaf başvurusunun reddine, kararın Dairemizce sanık müdafiine tebliğine.

Hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik istinaf başvurusuna gelince;

Yerel Mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine ve istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafiinin dilekçesi içeriğine göre dosya görüşüldü:

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığı anlaşılmakla yapılan incelemede:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ye hakimin takdirine göre, diğer istinaf nedenleri yerinde görülmemiştir.

1- Sanığın aynı yer yargı çevresinde Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunduğunun anlaşılması karşısında; duruşmadan vareste tutulma talebi bulunmayan sanığın 5271 sayılı CMK’nun 196.ncı maddesi gereğince duruşmaya getirilerek, esas hakkındaki savunması sorulduktan sonra hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, yokluğunda yargılama yapılması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

2- Sanığın yakın mesafeye park edilmiş nakliye firmasına ait araçların tek bir şahıs yada şirkete ait olduğunu bilebilecek durumda olduğu, eylemini kesintiye uğratmadan sürdürdüğü gözetildiğinde, TCK’nın 43.ncü maddesinde düzenlenen zincirleme suç hükümlerinin uygulama yerinin bulunmadığı, sanığın eyleminin bütün halinde tek bir hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden sanık hakkında kurulan hükümde TCK’nın 43.ncü maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini,

3- 04.12.2016 tarihli yakalama tutanağı içeriğine göre, sanık yakalandığında, çalmış olduğu malzemeleri mağdur tarafa teslim ettiğini beyan ettiği, 05.01.2016 tarihli Sulh Ceza Mahkemesindeki savunmasında, “müştekiye 6 adet matkap alarak zararını karşıladığını” ve 22.04.2016 tarihli celsede, “mağdurun zararını ödediğine” dair beyanları bulunduğunun anlaşılması karşısında, mağdur F. A.’dan zararın giderilip giderilmediği, giderilmiş ise hangi tarihte giderildiği sorulup, sonucuna göre sanık hakkında TCK’nın 168.nci maddesinin uygulanma şartlarının bulunup bulunmadığının tartışılmaması,

4 – Kabule göre de;

TCK’nın 61.nci maddesine aykırı olarak, aynı Kanunun 43/1.nci maddesinin 143 1.nci maddesinden önce uygulanması,

Bozmayı gerektirmiş, istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafiinin istinaf nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin CMK’nın 289/1 -h-, 280/1-b maddeleri uyarınca BOZULMASINA,

Hırsızlık suçu nedeniyle KESİN, mala zarar verme suçundan CMK’nın 268. maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut bir başka Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesine yada İlk Derece Ceza Mahkemelerinden birisi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, İTİRAZ yolu açık olmak üzere 29.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...