BERAAT EDEN VE KENDİSİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK YARARINA MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMOLUNMASI GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 14951
Karar: 2016 / 4717
Karar Tarihi: 07.04.2016

ÖZET: Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren suça sürüklenen çocuk yararına karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/son madde ve fıkrası uyarınca maktu vekalet ücretine hükmolunması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

(5320 S. K. m. 8) (1136 S. K. m. 164)

Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık … müdafiinin 22.05.2011 tarihli dilekçesinin yazılı emir istemli olduğu anlaşıldığından talebin mahallinde değerlendirilmesi mümkün görülmüştür.

1- Sanık … hakkında kurulan hükmün temyiz incelemesinde;

Sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının tutarına ve karar tarihinde yürürlükte olan 6217 sayılı Kanunun 26. maddesiyle eklenen 5320 sayılı Yasanın geçici 2. maddesine göre hüküm, kesin nitelikte olup temyizi olanaklı olmadığından sanık müdafiinin temyiz isteğinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 317. maddesi gereğince oybirliğiyle REDDİNE,

2- Suça sürüklenen çocuk … hakkında kurulan hükme yönelik temyiz incelenmesinde;

Suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyizinin, vekalet ücretine yönelik olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren suça sürüklenen çocuk yararına karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/son madde ve fıkrası uyarınca maktu vekalet ücretine hükmolunması gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasına “beraat eden suça sürüklenen çocuğun kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret tarifesine göre hesap edilen 750 TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak suça sürüklenen çocuğa verilmesine” ibaresinin eklenmesi suretiyle hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 07.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...