Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma ve Taşıma Suçu

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma ve Taşıma Suçu

SANIK HAKKINDA TEMEL HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN ALT SINIRDAN TAYİN EDİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI
T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 146
Karar: 2016 / 4705
Karar Tarihi: 07.04.2016
ÖZET: Sanık hakkında temel hürriyeti bağlayıcı ceza alt sınırdan tayin edilmesine karşın, hürriyeti bağlayıcı ceza yanında tayin olunan adli para cezasının farklı gerekçe göstermeksizin alt sınırın üstünde tayini suretiyle çelişkiye düşülmesi, engel sabıkası bulunmayan sanığa verilen yirmi beş gün hapis cezasının TCK.nun maddesi uyarınca 50/1. maddesinde belirtilen adli para cezasına veya seçenek tedbirlerden birine çevrilmesinin zorunlu olduğunun gözetilmemesi, bozmayı gerektirmiştir.
(5237 S. K. m. 50)
Dava: Gereği görüşülüp düşünüldü:
I- Sanık …hakkında kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Temyizin, beraat eden sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine yönelik olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;
Kendisini vekil ile temsil ettiren ve beraat eden sanık yararına, hazine aleyhine karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/son madde ve fıkrası uyarınca maktu vekalet ücretine hükmolunması gerektiğinin gözetilmemesi,
Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasına “Sanık kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin II. kısmının II. bölümü gereğince (3000) Lira maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine” ibaresinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün oybirliğiyle düzeltilerek ONANMASINA,
II- Sanık …hakkında kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanık müdafiinin, yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak:
1- Sanık hakkında temel hürriyeti bağlayıcı ceza alt sınırdan tayin edilmesine karşın, hürriyeti bağlayıcı ceza yanında tayin olunan adli para cezasının farklı gerekçe göstermeksizin alt sınırın üstünde tayini suretiyle çelişkiye düşülmesi,
2- Engel sabıkası bulunmayan sanığa verilen 25 gün hapis cezasının TCK.nun 50/3. maddesi uyarınca 50/1. maddesinde belirtilen adli para cezasına veya seçenek tedbirlerden birine çevrilmesinin zorunlu olduğunun gözetilmemesi,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 07.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat