HAKARET KASTEN YARALAMA TEHDİT SUÇLARI

İSTİNAF BAŞVURUSUNA KONU MAHKEMENİN KARARINDA USULE VE ESASA İLİŞKİN HERHANGİ BİR HUKUKA AYKIRILIĞIN BULUNMADIĞI – EYLEMLERİN DOĞRU OLARAK NİTELENDİRİLDİĞİ – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
9. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 547
Karar: 2017 / 48
Karar Tarihi: 11.01.2017

ÖZET: Bir kısım sanıklar ve katılan S. D. vekilinin Sanık A. R. E.’nin üzerine atılı katılan S. D.’e yönelik hakaret ve tehdit suçu nedeni ile verilen beraat, katılan-sanık A. D.’e yönelik hakaret suçu nedeni ile verilen ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin yapmış olduğu istinaf başvurusuna konu mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği anlaşıldığından, bu hükümler yönünden istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

(5271 S. K. m. 231)

Yerel Mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

1- Bir kısım sanıklar ve katılan S. D. vekilinin Sanık A. R. E.’nin üzerine atılı katılan sanıklar A. D. ve M. D.’e yönelik kasten basit etkili eylem suçu nedeni ile verilen 2000,00 TL. Adli para cezalarının miktar ve nitelik itibariyle kesin nitelikte olmaları nedeniyle bu hükümler yönünden İSTİNAF BAŞVURUSUNUN AYRI AYRI REDDİNE,

İtirazı kabil olmak üzere;

2- Bir kısım sanıklar ve katılan S. D. vekilinin Sanık A. R. E.’nin üzerine atılı katılan-sanıklar A. D.’e yönelik tehdit suçu nedeni ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar 5271 sayılı CMK’nın 231/12. maddesi uyarınca itiraza tabi olup, istinaf yolu mümkün bulunmadığından istinaf incelemesine yer olmadığına, itiraz merciince gereği yerine getirilerek itirazın reddine karar verilmiş olduğu anlaşıldığından, İNCELEME YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,

İtirazı kabil olmak üzere;

3- Bir kısım sanıklar ve katılan S. D. vekilinin Sanık A. R. E.’nin üzerine atılı katılan S. D.’e yönelik hakaret ve tehdit suçu nedeni ile verilen beraat, katılan-sanık A. D.’e yönelik hakaret suçu nedeni ile verilen ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin yapmış olduğu istinaf başvurusuna konu mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği anlaşıldığından, bu hükümler yönünden İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

Kesin olmak üzere, 11.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...