Görevi Kötüye Kullanmak Suçu

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Görevi Kötüye Kullanmak Suçu

T.C YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2016 / 4894

Karar: 2016 / 9953

Karar Tarihi: 27.12.2016

ÖZET: Sanığın vekalet ücreti ödenmediğine yönelik aşamalarda değişmeyen savunması karşısında, müştekinin elden ve posta yoluyla vekalet ücreti ödediği iddiasının araştırılıp sanık tarafından soruşturma aşamasında sunulan dilekçede isimleri geçenlerin tanık sıfatıyla dinlenilmeleri ile iddia, savunma ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerekir.

(5237 S. K. m. 257)

Vekilin Sorumluluğu

Dava: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Karar: … Barosuna kayıtlı avukat olan sanığın, müştekinin dayandığı kira sözleşmesine konu taşınmaza ilişkin haksız eylemi nedeniyle İlhan Sarıçiçek aleyhine tazminat davası açmak ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere vekilliğini üstlendiği halde suç duyurusunda bulunmayarak ve Erdemli Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 2004/743 esasına kayden açılan maddi ve manevi tazminat talepli davanın duruşmasına mazeretsiz olarak katılmayıp süresinde de yenilemeyerek davanın açılmamış sayılmasına sebebiyet vermek suretiyle müştekinin mağduriyetine neden olduğu iddia ve kabul edilmiş ise de; sanığın vekalet ücreti ödenmediğine yönelik aşamalarda değişmeyen savunması karşısında, müştekinin elden ve posta yoluyla vekalet ücreti ödediği iddiasının araştırılıp sanık tarafından soruşturma aşamasında sunulan dilekçede isimleri geçen İ. A. ve İ. S.’in tanık sıfatıyla dinlenilmeleri ile iddia, savunma ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği nazara alınmadan, eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sanığın Vekalet Ücreti Ödenmediğine Yönelik Aşamalarda Değişmeyen Savunması

Kabule göre de;

Yüklenen suçu TCK’nın 53/1-e maddesindeki hak ve yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle işleyen ve adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanık hakkında, 53/5. maddesi gereğince hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Dilekçede İsimleri Geçenlerin Tanık Sıfatıyla Dinlenilmesi Gereği

Sonuç: Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321 ve 326/son maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27.12.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat