Facebook Hesabını Ele Geçirmenin Cezası

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Facebook Hesabını Ele Geçirmenin Cezası

• E-POSTA VE FACEBOOK ŞİFRELERİNİ ELE GEÇİRMEK ( Bu Adreslere Giren Facebook Hesabında Yazışmalar Yapan ve Şifreyi Değiştirmek Suretiyle Katılanın Anılan Hesaplara Erişimini Engelleyen Sanığın Eylemine Uyan TCK.nun 244/2. Md. Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği )

• SİSTEMİ ENGELLEME BOZMA VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU ( Katılana Ait Elektronik Posta ve Facebook Hesaplarının Şifresini Ele Geçirerek Bu Adreslere Giren Facebook Hesabında Yazışmalar Yapan ve Şifreyi Değiştirmek Suretiyle Katılanın Anılan Hesaplara Erişimini Engelleyen Sanığın Eyleminin Suçu Oluşturduğu )

• FACEBOOK ŞİFRELERİNİ ELE GEÇİRMEK ( Hesabında Yazışmalar Yapan ve Şifreyi Değiştirmek Suretiyle Katılanın Anılan Hesaplara Erişimini Engelleyen Sanığın Eylemine Uyan TCK.nun 244/2. Md. Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği )

KARAR : Oluşa, katılanın aşamalardaki anlatımlarına, sanığın da çalıştığı aile şirketine ait telefona bağlı internet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına girildiğine ilişkin Microsoft şirketinden gelen yazı yanıtları ve kolluk araştırması sonuçlarına, katılanın 22.12.2010 tarihli dilekçesi ekinde ibraz ettiği fotoğraflara ve tüm dosya kapsamına göre; katılana ait elektronik posta ve facebook hesaplarının şifresini ele geçirerek bu adreslere giren, facebook hesabında yazışmalar yapan ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın anılan hesaplara erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan TCK.nun 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 01.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat