Dernek Olağan Genel Kurulunun İptali Dilekçesi

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Dernek Olağan Genel Kurulunun İptali Dilekçesi

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE;

 

 

DAVACI                               : 

VEKİLİ                                 : 

DAVALI                               : … Derneği’ni temsilen, …

KONU                                   : …/ …/ … tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan dernekten ihraç kararının iptali istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Müvekkilimizin üyesi bulunduğu … Derneği’nin her yıl en az bir kez yapılan olağan genel kurul toplantısı, …/ …/ … tarihinde gerçekleştirilmiştir.

2-) Olağan genel kurul toplantısı sonunda, müvekkilimiz hakkında “dernekten ihraç” kararı alınmıştır.

3-) Ancak, anılan genel kurulun gündeminde, müvekkilimizin dernekten ihracına yönelik herhangi bir madde bulunmadığı gibi, ihraç konusunda üyelerin onda birinin yazılı istemi üzerine ek bir görüşme isteği de bulunmamaktadır. Bu husus, toplantıya davet yazısından (EK 1) ve genel kurul toplantı tutanağından (EK 2) açıkça anlaşılacaktır.

4-) Müvekkilimiz hakkında bu şekilde alınan genel kurul kararı, Türk Medeni Kanunu’nun 79. maddesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Müvekkilimiz kararın alındığı toplantıda hazır bulunduğundan, söz konusu karara karşı, Türk Medeni Kanunu’nun 83. maddesi uyarınca, karar tarihinden itibaren bir aylık hak düşürücü süre içinde mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 79, 83, HUMK ve ilgili diğer tüm yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        : …/ …/ … tarihli toplantı tutanağı, …/ …/ … tarihli davet yazısı ve ilgili diğer tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, davalı … Derneği’nin …/ …/ … tarihli olağan genel kurul toplantısında müvekkilimiz hakkında alınmış olan dernekten ihraç kararının iptali ile yargılama masraflarının ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. …/ …/ …

Davacı Vekili

    Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat