Dernek Üyeliğinden Çıkarma Kararının İptali Dilekçesi

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :

KONU                                               : Üyelikten Çıkarma Kararının İptali İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim … Derneği’nin … kayıt numaralı kurucu üyelerindendir. Dernek Tüzüğü’nde çıkarma düzenlenmemiştir.

2-) Müvekkilim ortada hiçbir haklı sebep yok iken, müvekkilimin basına yaptığı bir açıklama gerekçe gösterilerek…/…/… tarihli Dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılmıştır. Müvekkilim … Derneği’nin kurulması ve  dernek çalışmaları esnasında elinden geleni yapmış yeri geldiğinde kendi özel işlerini geri planda bırakarak üyesi olduğu … Derneği’nin çalışmalarında ön sırada yer almıştır. Basına yaptığı açıklamalarda da dernekten ihracını gerektirecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır.

3-) Müvekkilimin Yönetim Kurulu kararına karşı yapmış olduğu tüm itirazlar olumlu sonuç vermemiştir. Bu nedenlerle üyelikten ihraç kararının ortadan kaldırılması için dava açma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 63, 67 ve diğer ilgili maddeler, Dernek Tüzüğü ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Dernek Tüzüğü, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, adı geçen çıkarma kararının iptaline, müvekkilimin üyelik sıfatının devamına,  yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

Davacı Vekili

Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat