Yağma Suçu

T.C YARGITAY
6.Ceza Dairesi
Esas: 2015/ 5301
Karar: 2017 / 4226
Karar Tarihi: 08.11.2017

ÖZET: Mağdurun soruşturma aşamasındaki beyanına göre kendisinden zorla alınan paranın bir kısmının olay sırasında iade edildiğini beyan etmesi karşısında, mağdura kısmi iadeye rızası olup olmadığı sorularak, sonucuna göre sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekir.

(5237 S. K. m. 148, 168)

Mağdura Kısmi İadeye Rızası Olup Olmadığı Sorulacağı

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Sanık … ile suça sürüklenen çocuk … hakkında mağdur …’e yönelik nitelikli yağma suçundan verilen mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;

Mağdur …’in soruşturma aşamasındaki beyanına göre kendisinden zorla alınan 20,00 TL paranın 5,00 TL’sinin olay sırasında iade edildiğini beyan etmesi karşısında, mağdura kısmi iadeye rızası olup olmadığı sorularak, sonucuna göre sanık hakkında TCK’nın 168/1. maddesindeki etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi;

Bozmayı gerektirmiş, sanık … ile sanık … ve suça sürüklenen çocuk … savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığı ile 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın korunmasına, 08.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat