Toplanıp Karar Yerinde İncelenerek Tartışılan Elverli Kanıtlar

T.C YARGITAY
6.Ceza Dairesi
Esas: 2015/ 4076
Karar: 2017 / 4342
Karar Tarihi: 08.11.2017

ÖZET: Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık … savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün istem gibi onanması gerekir.

(5237 S. K. m. 31, 148)

Yerinde Görülmeyen Temyiz İtirazlarının Reddiyle Hükmün Onanması Gereği

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Malın alınması ile sanığın üzerine atılı yağma suçunun tamamlanmış olduğu gözetilmeden, hakkında teşebbüs hükümlerinin uygulanması;

Kayden 15.07.1996 doğumlu olup, suç tarihinde 15-18 yaş grubu içinde olan sanık hakkında TCK’nın 31/3. maddesi yerine aynı yasanın 31/2 maddesi ile uygulama yapılarak noksan ceza tayini; karşı temyiz olmadığından anılan hususlar bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık … savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve yasaya uygun bulunan hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 08.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat