SANIĞIN NAKLİYE İŞİ İLE UĞRAŞTIĞINDAN MAZOTU ARACINDA TİCARİ AMAÇLA KULLANMAK ÜZERE SATIN ALDIĞINI BELİRTMESİ – ATILI SUÇU İŞLEDİĞİNİN SABİT OLMASI VE BU CİHETLE MAHKUMİYETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
7.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 8635
Karar: 2016 / 6107
Karar Tarihi: 25.04.2016

ÖZET: Sanığın aşamalardaki savunmalarında, bahse konu işyerinde ucuz mazot satıldığını öğrendiğini ve bu nedenle nakliye işi ile uğraştığından mazotu aracında ticari amaçla kullanmak üzere satın aldığını belirtmesi karşısında atılı suçu işlediğinin sabit olması ve bu cihetle mahkumiyetine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

(5237 S. K. m. 52, 53)

Dava ve Karar: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Katılan EPDK vekilinin sanık … hakkında verilen beraat kararına yönelik temyiz isteminin incelemesinde;
Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre katılan EPDK vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
Sanık … müdafiinin temyiz istemine yönelik incelemede;
Anayasa Mahkemesi’nin, TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24/11/2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 tarihli ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilebileceği değerlendirilerek,
Sanık hakkında tayin edilen adli para cezasının taksitle tahsiline karar verilirken, 5237 sayılı TCK’nın 52/4 maddesi hükmüne aykırı olarak ve infazda tereddüt oluşturacak şekilde taksit aralığının karar yerinde gösterilmemesi,
Yasaya aykırı olup sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasa’nın 8/1 maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesi uyarınca, hükmün taksitlendirmeye ilişkin fıkrasına “10 ayda 10 eşit taksitle” ifadesinden önce gelmek üzere “birer ay ara ile” ibaresinin eklenmesi ve diğer yönlerinin aynen bırakılması suretiyle hükmün düzeltilerek ONANMASINA,
Katılan EPDK vekilinin sanık … hakkında verilen beraat kararına yönelik temyiz isteminin incelenmesinde ise;
Sanığın aşamalardaki savunmalarında, bahse konu işyerinde ucuz mazot satıldığını öğrendiğini ve bu nedenle nakliye işi ile uğraştığından mazotu aracında ticari amaçla kullanmak üzere satın aldığını belirtmesi karşısında atılı suçu işlediğinin sabit olması ve bu cihetle mahkumiyetine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, katılan EPDK vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1 maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat