Mahkeme Kararı Nasıl İcraya Konulur?

ELEKTRİK HIRSIZLIĞI SUÇU

SANIĞIN ŞEBEKE HATTINA KANCA ATMAK SURETİYLE ELEKTRİK SAYACINDAN GEÇİRMEDEN KAÇAK ELEKTRİK KULLANDIĞI İDDİASI – SANIĞIN KULLANDIĞI KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN HER HALDE TESPİTİNİN MÜMKÜN OLDUĞU – KEŞİF YAPILIP BİLİRKİŞİ RAPORU ALINDIKTAN SONRA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
8. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 5
Karar: 2016 / 4
Karar Tarihi: 12.10.2016

ÖZET: Sanık hakkında şebeke hattına kanca atmak suretiyle elektrik sayacından geçirmeden kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla karşılıksız yararlanma suçundan açılan kamu davasında yerel mahkemece duruşma açılmadan verilen kararla; Katılan kurum tarafından sanık adına çıkartılmış kaçak kullanım bedelinin dosya kapsamında belli olması karşısında, sanığın kullandığı elektrik miktarının hesaplanabileceğinin anlaşıldığı, her ne kadar iddianamede kaçak hat çekildiğinden bahsedilmiş ise de bu durumun sonucu değiştirmediği, sanığın kullandığı kaçak elektrik bedelinin her halde tespitinin mümkün olduğu, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanığın beraatine karar verilmiştir. Dosya içeriğine göre yüklenen eylemin ilk bakışta suç oluşturmayacağının anlaşılması haliyle sınırlı bulunan 5271 sayılı kanun maddesine yanlış anlam verilerek; duruşma açılarak sanığın 5271 sayılı Kanun Maddeleri uyarınca yasal hakları hatırlatılıp sorgusu yapıldıktan keşif yapılıp, bilirkişi raporu alındıktan ve diğer deliller toplanıp kanıtlar tartışıldıktan sonra hüküm kurulması gerekmektedir.

(5271 S. K. m. 147, 191, 223, 280, 289)

Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine ve istinaf başvurusunda bulunan O yer Cumhuriyet savcısı ve müşteki vekilinin istinaf dilekçeleri içeriğine göre dosya görüşüldü:

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Dosya kapsamına göre yapılan incelemede;

Sanık Gürkan Yayalar hakkında şebeke hattına kanca atmak suretiyle elektrik sayacından geçirmeden kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla karşılıksız yararlanma suçundan açılan kamu davasında yerel mahkemece duruşma açılmadan verilen kararla; Katılan kurum tarafından sanık adına çıkartılmış kaçak kullanım bedelinin dosya kapsamında belli olması karşısında, sanığın kullandığı elektrik miktarının hesaplanabileceğinin anlaşıldığı, her ne kadar iddianamede kaçak hat çekildiğinden bahsedilmiş ise de bu durumun sonucu değiştirmediği, sanığın kullandığı kaçak elektrik bedelinin her halde tespitinin mümkün olduğu, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanığın beraatine karar verilmiş ise de,

Dosya içeriğine göre yüklenen eylemin ilk bakışta suç oluşturmayacağının anlaşılması haliyle sınırlı bulunan 5271 sayılı CMK’nın 223/9 maddesine yanlış anlam verilerek; duruşma açılarak sanığın 5271 sayılı CMK’nın 191 ve 147. Maddeleri uyarınca yasal hakları hatırlatılıp sorgusu yapıldıktan keşif yapılıp, bilirkişi raporu alındıktan ve diğer deliller toplanıp kanıtlar tartışıldıktan sonra hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden kanıt takdiri suretiyle duruşma açılmadan beraat hükmü kurulması, hukuka aykırı ve o yer Cumhuriyet savcısının ve müşteki vekilinin istinaf nedenlerine uygun” olarak, CMK’nın 289/1-e, 280/1-b maddeleri uyarınca başkaca yönleri incelenmeksizin hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan Uzun köprü 1. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine,

Kesin olmak üzere 12/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat