ELEKTRİK ENERJİSİ HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇU

GEREKÇEYE VE HAKİMİN TAKDİRİNE GÖRE KATILAN VEKİLİNİN TEMYİZ İTİRAZI YERİNDE GÖRÜLMEMİŞ OLDUĞU – USUL VE KANUNA UYGUN BULUNAN HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
13.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 3745
Karar: 2017 / 3447
Karar Tarihi: 30.03.2017

ÖZET: Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre katılan vekilinin temyiz itirazı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye aykırı olarak onanması gerekmiştir.

(6352 S. K. Geç. m. 2)
Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
6352 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca iade kararı sadece elektrik enerjisi hakkında hırsızlık (karşılıksız yararlanma) suçundan kurulan hükümle ilgili olup, iade kararından sonra mühür bozma suçu yönünden kurulan 07/03/2013 tarihli 2012/1199 Esas ve 2013/773 Karar sayılı ikinci karar yok hükmünde olup mühür bozma suçundan kurulan ilk hüküm ve bu hükme karşı yapılan temyiz başvuruları geçerli olduğundan katılan vekilinin mühür bozma suçundan kurulan 06/12/2011 tarihli 2011/729 Esas ve 2011/394 Karar sayılı hükme yönelik temyiz talebi ile elektrik enerjisi hakkında hırsızlık (karşılıksız yararlanma) suçundan kurulan 07/03/2013 tarihli 2012/1199 Esas ve 2013/773 Karar sayılı hükme yönelik temyiz taleplerinin yapılan incelemesinde;
1- Suça Sürüklenen Çocuk hakkında mühür bozma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Suça Sürüklenen Çocuk hakkında elektrik enerjisi hırsızlığı ve mühür bozma suçlarından açılan kamu davası üzerine müşteki vekilinin 06/12/2011 tarihli celse öncesi verdiği tarihsiz dilekçe ile sadece elektrik enerjisi hırsızlığı suçu yönünden katılma talebinde bulunduğu, bu dilekçeye istinaden katılma kararı verildiği ve mühür bozma suçundan katılma talebi ve katılma kararının olmadığı anlaşılmakla, mühür bozma suçundan verilen kararı temyize hakkı bulunmaması itibariyle atılan (müşteki) vekilinin bu konudaki temyiz talebinin 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi gereğince tebliğnameye uygun olarak REDDİNE,
2- Suça Sürüklenen Çocuk hakkında elektrik enerjisi hakkında hırsızlık (karşılıksız yararlanma) suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre katılan vekilinin temyiz itirazı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye aykırı olarak ONANMASINA, 30.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat