ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI

DAİREMİZİN KARARININ BAŞLIK KISMINDA YER ALAN SUÇ İSMİ KISMINDA SANIK HAKKINDA HÜKÜM KURULAN SUÇ İSİMLERİNİN YAZILMASI GEREKTİĞİ – SEHVEN HÜKÜMLERİ TEMYİZ EDEN TARAFLARIN YAZILDIĞI – MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ

T.C YARGITAY
14.Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 1846
Karar: 2017 / 1654
Karar Tarihi: 27.03.2017

ÖZET: Dairemizin kararının başlık kısmında yer alan suç ismi kısmında sanık hakkında hüküm kurulan suç isimlerinin yazılması gerekirken sehven hükümleri temyiz eden tarafların yazıldığı anlaşıldığından, maddi hatanın düzeltilmesine ilişkin istem yerinde görülmekle maddi hatanın düzeltilmesine karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 103)
Dava ve Karar: Sanık … hakkında çocuğun basit cinsel istismarı ve tehdit suçlarından yapılan yargılama sonucunda atılı suçlardan mahkûmiyetine dair Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 13.07.2016 gün ve 2016/294 Esas, 2016/251 Karar sayılı hükümlerin temyizi üzerine, Dairemizin 06.02.2017 gün ve 2016/10146 Esas, 2017/517 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında kurulan hükümlerin Onanması yönündeki kararına ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen 16.03.2017 tarihli yazıda, hüküm başlığında yer alan suç bölümünde “Çocuğun basit cinsel istismarı, tehdit” ibaresinin yer alması gerekirken “sanık müdafii, katılan temsil kayyımı, müşteki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili” ibaresinin yazıldığı belirtilerek bu hususta oluşan maddi hatanın giderilmesinin talep edilmesi üzerine dosya incelendi.
Dairemizin anılan kararının başlık kısmında yer alan suç ismi kısmında sanık hakkında hüküm kurulan suç isimlerinin yazılması gerekirken sehven hükümleri temyiz eden tarafların yazıldığı anlaşıldığından, maddi hatanın düzeltilmesine ilişkin istem yerinde görülmekle gereği düşünüldü:
Dairemizce verilen 06.02.2017 gün ve 2016/10146 Esas, 2017/517 Karar sayılı ilamın başlık kısmında yer alan “Suç” bölümünde yazılı “sanık müdafii, katılan temsil kayyımı, müşteki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili” ibaresinin çıkartılarak yerine “Çocuğun basit cinsel istismarı, tehdit” ibaresinin yazılması suretiyle 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİNE, 27.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat