DAVA KAMBİYO SENEDİ ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYAN ÇEKTEN KAYNAKLANMAKTA OLUP MUTLAK TİCARİ DAVA NİTELİĞİNDEKİ UYUŞMAZLIĞIN TİCARET MAHKEMESİ TARAFINDAN ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY
20.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 15262
Karar: 2016 / 23
Karar Tarihi: 11.01.2016

(6102 S. K. m. 4, 5, 670)

Dava ve Karar: Çek iptali istemine ilişkin olarak açılan davada Manavgat 3. Asliye Hukuk ile Manavgat Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü:

Dava, çek iptali talebine ilişkindir.

Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, “Uyuşmazlığın çekişmesiz yargı işi olduğu” gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Manavgat Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından ise, “Davanın 6102 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılan Kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptaline yönelik olduğu” gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK’nın 5/1. maddesi uyarınca, ticari davalara bakmak görevi, asliye ticaret mahkemesine aittir. Ticari davalar, mutlak ve nispi ticari davalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Nispi ticari davalar, TTK’nın 4/1. maddesinin ilk cümlesinde tarif edilen davalardır. Buna göre, her iki tarafın da “ticari işletmesiyle ilgili hususlardan kaynaklanan” hukuk davaları, ticari dava sayılmıştır. Mutlak ticari davalar ise, tarafların tacir olup olmadıklarına ve uyuşmazlığın tarafların ticari işletmeleri ile ilgili bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yasa gereği ticari dava sayılan uyuşmazlıklardır. TTK’nın 4/1-a ve devamı bentlerinde yazılan uyuşmazlıklar ile diğer kanunlarda ticari dava olduğu belirtilen uyuşmazlıklar, mutlak ticari davalardır.

TTK’nın 4/1-a maddesinde, “TTK’da öngörülen” hususlardan kaynaklanan hukuk davaları, mutlak ticari davalar arasında sayılmıştır. Kambiyo senetleri, 6102 sayılı TTK’nın 670 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu nedenle, TTK’da düzenlenmiş olan kambiyo senedinden kaynaklanan hukuk davaları, mutlak ticari dava olup, aynı Kanunun 5/1. maddesi gereğince uyuşmazlığın asliye ticaret mahkemesinde çözümlenmesi gerekmektedir.

Somut olayda dava, kambiyo senedi özelliklerini taşıyan çekten kaynaklanmakta olup, TTK’nın 4/1-a ve 5/1 maddeleri gereğince, mutlak ticari dava niteliğindeki uyuşmazlığın ticaret mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerekmektedir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) yargı yeri olarak belirlenmesine 11.01.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...