Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Parada Sahtecilik Suçu

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK MÜDAFİİNİN SUÇUN SABİT OLMADIĞINA YÖNELİK TEMYİZ İTİRAZI YERİNDE GÖRÜLMEDİĞİ – HÜKMÜN ONANDIĞI
T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 13838
Karar: 2016 / 65
Karar Tarihi: 11.01.2016
ÖZET: Mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre suça sürüklenen çocuk müdafiinin, suçun sabit olmadığına yönelik temyiz itirazı yerinde görülmediğinden reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir.
(5237 S. K. m. 51, 204)
Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre suça sürüklenen çocuk müdafiinin, suçun sabit olmadığına yönelik temyiz itirazı yerinde görülmediğinden reddiyle hükmün ONANMASINA, 11.01.2016 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
Parada sahtecilik suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün, suça sürüklenen çocuk savunmanı tarafından temyizi üzerine sayın çoğunluğun onamaya ilişkin kararı yerinde değildir. Şöyle ki;
Hapis cezasının TCK.nun 51. maddesi uyarınca ertelenebilmesi için de a) daha önce kasıtlı suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak ve b) suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaat oluşması gerekir.
Sonuç: Somut olayda da; mevcut adli sicil kaydında 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmeyen suça sürüklenen çocuğun suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işleyip işlemeyeceği değerlendirilerek TCK.nun 51. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gerekçesiyle bozulması yerine, yargılama sürecindeki davranışları değerlendirilmeden, suç işlemeden önceki kişiliği değerlendirilmek suretiyle TCK.nun 51. maddesinin uygulanmaması yönündeki yerel mahkemenin usul ve yasaya uygun olmayan kararının onanmasına dair sayın çoğunluğun kararına katılmıyorum. 11.01.2016
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat