Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Boşanma Davası

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2008 / 18789

Karar: 2010 / 156

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Taraflar arasında düzenlenen içeriği mahkemece de uygun bulunan protokolde, taraflar velayetleri anneye bırakılan müşterek çocuklarla davalı baba arasında Cumartesi günleri ile dini bayramların ikinci günü, Temmuz ayının ilk haftası kişisel ilişki tesisini kabul etmişlerdir. Kuşkusuz bu düzenleme çocukların menfaatlerine uygun düşmediği takdirde hakim gerekli gördüğü değişikliği yapabilir. Mahkemece, kişisel ilişki konusunda protokole itibar edilmeme nedenleri karar yerinde tartışılmadığı gibi bu değişikliğin taraflarca kabul edilip edilmediği de sorulmamıştır. Bu yönler üzerinde durulmaksızın protokole aykırı olarak kişisel ilişki tesisi doğru görülmemiştir.(4721 S. K. m. 166)

Protokoldeki Düzenleme Çocukların Menfaatlerine Uygun Değilse Hakimin Gerekli Gördüğü Değişikliği Yapabileceği

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda gün numarası gösterilen hüküm kişisel ilişki yönünden temyiz edilmekle evrak okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Değişikliğin Taraflarca Kabul Edilip Edilmediğinin Sorulmaması

Karar: Taraflar arasında düzenlenen içeriği mahkemece de uygun bulunan 16.6.2008 günlü protokolde, taraflar velayetleri anneye bırakılan müşterek çocuklarla davalı baba arasında Cumartesi günleri ile dini bayramların ikinci günü 09.00-17.00 saatleri arası, Temmuz ayının ilk haftası kişisel ilişki tesisini kabul etmişlerdir. Kuşkusuz bu düzenleme çocukların menfaatlerine uygun düşmediği takdirde hakim gerekli gördüğü değişikliği yapabilir. Mahkemece, kişisel ilişki konusunda protokole itibar edilmeme nedenleri karar yerinde tartışılmadığı gibi (TMK. m. 166/3) bu değişikliğin taraflarca kabul edilip edilmediği de sorulmamıştır. Bu yönler üzerinde durulmaksızın protokole aykırı olarak kişisel ilişki tesisi doğru görülmemiştir.

Protokole Aykırı Kişisel İlki Tesisi

Sonuç: Hükmün yukarda açıklanan sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 tarih içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi. 11.01.2010

KARŞI OY YAZISI

Anlaşmalı boşanma kararı Türk Medeni Yasasının m. 166/3 hükmünde yer alan tüm koşulların gerçekleşmesi ile hukuksal sonuç doğurur. Kişisel ilişki bölümü dışlanarak anlaşmalı boşanma hükmünün kesinleştiğini kabul eden değerli çoğunluğun düşüncesine katılmıyorum.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat