Adil yargılanma hakkı nedir?

Velayet Davası

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 8918

Karar: 2010 / 114

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Çocuğun menfaatlerinin ve gelişmesinin tehlikeye düştüğü sonucuna varılmakla, çocuğun korunması ile ilgili uygun önemlerin alınmasıyla yetinilmesi gerekirken, usulüne uygun olarak harcı verilerek açılmış velayetin kaldırılması davası bulunmadığı halde, annenin velayet hakkının tamamen ortadan kaldırılması sonucunu doğuracak şekilde hüküm tesis edilemez.(4721 S. K. m. 346, 348)

Çocuğun Menfaatlerinin Ve Gelmesinin Tehlikeye Düşmesi

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü taktirde (TMK. mad. 346), mahkemece yapılan araştırma ve toplanan delillerden, çocuğun menfaatlerinin ve gelişmesinin tehlikeye düştüğü sonucuna varılmakla, çocuğun korunması ile ilgili uygun önemlerin alınmasıyla yetinilmesi gerekirken, usulüne uygun olarak harcı verilerek açılmış velayetin kaldırılması (TMK. md. 348) davası bulunmadığı halde annenin velayet hakkının tamamen ortadan kaldırılması sonucunu doğuracak şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

Uygun Önemlerin Alınmasıyla Yetinilmeyeceği

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.01.2010 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Velayet kamu düzenine ilişkin olmakla aile mahkemesi velayet konusunda re’sen karar alma yetkisine sahiptir. Değerli çoğunluğun farklı düşüncesine katılamıyorum.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat