Birinci Haciz İhbarnamesi

T.C
……………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Örnek No.59
DOSYA NO.:………………………..
HACZİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA TEBLİĞ KAĞIDI
(Birinci Haciz İhbarnamesi)
1-Üçüncü şahsın  adı, soyadı ve ikametğahı.
:
2-Alacaklının  adı, soyadı ve ikametğahı.
:
3-Borçlunun  adı, soyadı ve ikametğahı. :
4-Haczin neye taalluk ettiği ve ne miktar haciz edildiği. :
5-Alacağın faiz ve masraflarla tutarı. :
                  Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki …………………..lira …………kuruş alacağı (malı)  üzerine ………………….. Tarihinde haciz konulmuştur.Alacak tahsil edilinceye kadar bundan böyle borcu yalnız İcra Dairesine ödemeniz,borçluya yapılan ödemenin muteber olmayacağı,mahcuz malı ancak İcra Dairesine teslim etmeniz ve borçluya vermemeniz,aksi halde alacağı(malı)İcra dairesine ödemek zorunda kalacağınız,borcunuz olmadığı veya haciz edilen malın yedinizde bulunmadığı veya kendinize rehnedilmiş bulunduğu,veya borçlunun emretmiş olduğu yere verildiği gibi bir iddiada iseniz işbu haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde yazılı veya sözlü olarak İcra Dairesine bildirmeniz aksi halde borcun zimmetinizde ve malın yedinizde sayılacağı,borcu İcra Dairesine ödemek,malı İcra dairesine teslim etmek zorunda kalacağınız ihtar olunur. ( * )
İcra Müdürü
Mühür ve imza

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...