İflasa veya İflasın Kaldırıldığına Dair İlan

T.C.                            Örnek No..:59
…………………………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO.:………………………………….
İFLASA veya İFLASIN KALDIRILDIĞINA DAİR İLAN
1-Müflisin adı, soyadı ve ikametğahı.
                             Yukarıda adresi yazılı ……………….. Hakkında …………………..Ticaret Mahkemesinin …………tarih ve …………….sayılı karariyle iflasına (evvelce verilen iflas kararının kaldırılmasına)karar verilmiş bulunduğu İc.İf.kanununun 166.(182.)maddesi gereğince tesliğ ve ilan olunur.
(İc.İf.K.166,181,182)
Yönetmelik Örnek No.32(İcra ve) İflas Müdürü
Mühür ve İmza

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat