103 Davetiyesi Örneği

                    T.C.                                                                                              Örnek No..:58
………………….İCRA DAİRESİ
DOSYA NO..:…………………….
                                                   DAVET KAĞIDI
1- Alacaklının adı,soyadı :
2- Borçlunun adı,soyadı :
3- Haczin yapıldığı gün ve saat :
              İcra ve İflas Kanununun 102.maddesine tevfikan yapılan haciz sırasında hazır bulunmadığınızdan işbu kağıdın tebliği tarihinden itibaren adı geçen kanunun 103.maddesi gereğince üç gün içinde haciz  tutanağını tetkik ve bir diyeceginiz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur.(*)
(İ.İ.K.m.103) 19.07.2017
İCRA MÜDÜRÜ
(*)Evvelce haciz koyanlara borçlularda yeni iştirak ve ilaveler kendilerine bildirilmek üzere 103.madde mucibince davet olunurlar. (İ.İ.K.m.104/3)
(Yönetmelik Örnek No.22)
HACİZLİ MALLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...