ANIZ YAKMA SUÇU

VİCDANİ KANININ OLUŞTUĞU DURUŞMA SÜRECİNİ YANSITAN TUTANAKLAR – GEREKÇE – TEMYİZ NEDENLERİNİN YERİNDE GÖRÜLMEDİĞİ – TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
19.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 10039
Karar: 2017 / 1474
Karar Tarihi: 22.02.2017

ÖZET: Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan vekili ile Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün onanması gerekir.

(6831 S. K. m. 76, 110) (5237 S. K. m. 171)
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
6831 sayılı Kanun’un 110/2. maddesi atfıyla aynı Kanun’un 76/d maddesinde düzenlenen anız yakma suçunun oluşabilmesi için anız kabul edilebilecek ot, çalılık, hasat sonrası tarlada arta kalan ürün sapları vs. gibi bitki örtüsünün en yakın ormanlık alana 4 kilometreden daha az mesafede bulunması ve kasten yakılmış olması gerektiği, dosya kapsamından ise sanığın, hayvan beslemekte kullandığı ağılın sigara izmaritinden kaynaklı başlayan ve kontrolden çıkan yangının, ormanlık alana ulaşmadan çevredeki tarım arazilerine zarar verdikten sonra söndürüldüğü olayda, sanığın eyleminin anız yakma suçunu oluşturmayıp TCK’nın 171/1-a maddesinde düzenlenen genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçunu oluşturduğu, sanık hakkında düzenlenen iddianamede, sanık hakkında uygulanması gereken sevk maddeleri arasında, TCK’nın 171/1-a maddesi yanında 6831 sayılı Kanun’un 110/2. maddesinin de gösterilmiş olması nedeniyle mahkemece olaya ve maddi gerçeğe uygun olarak genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçundan verilen mahkumiyet hükmü yanında 6831 sayılı Kanun’un 110/2. maddesinden açılan kamu davası bakımından da beraat kararı verilmiş olması sonucu itibariyle doğru kabul edildiğinden tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan vekili ile O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 22.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat