Alkollü Olan Şoför Yerine Kazayı Başka Kişinin Üstlenmesi

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Alkollü Olan Şoför Yerine Kazayı Başka Kişinin Üstlenmesi

YARGITAY 9. Ceza Dairesi
Esas: 2013/13847
Karar: 2014/384
Suç : Suç üstlenme ve bu suça azmettirme
Suç tarihi : 29.07.2011
Hüküm : Beraat
Temyiz eden : Cumhuriyet savcısı
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Oluşa, 29.07.2011 tarihli olay görgü ve tespit tutanağı ile tüm dosya kapsamına göre sanık U…’un neden olduğu yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasını adı geçen sanığın alkollü olması nedeniyle kazayı üstlenmesi için diğer sanık F…’ı azmettirdiği, sanık F…’ın da soruşturmayla yetkili olan polis memurlarına gerçeğe aykırı olarak suçu işlediğini bildirdiğinin anlaşılması karşısında, sanıkların sübuta eren ve unsurları yönünden oluşan atılı suçtan mahkumiyetleri yerine yazılı gerekçe ile beraatlerine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 14.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat