5607 sayılı kanuna muhalefet suçu

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

5607 sayılı kanuna muhalefet suçu

T.C YARGITAY

7.Ceza Dairesi

Esas: 2015 / 1918

Karar: 2017 / 6096

Karar Tarihi: 11.09.2017

ÖZET: Açılan kamu davasının niteliğine göre, suçtan doğrudan zarar görmeyen …, davaya katılma ve temyiz hakkı bulunmadığından, anılan idare vekilinin vaki temyiz isteğinin, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan CMUK.nun 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.(1412 S. K. m. 317)

açılan kamu davasının niteliğine göre suçtan doğrudan zarar görmeyen kişinin davaya katılma ve temyiz hakkı bulunmadığı

Dava ve Karar: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

I- … vekilinin temyiz talebinin incelemesinde;

Açılan kamu davasının niteliğine göre, suçtan doğrudan zarar görmeyen …, davaya katılma ve temyiz hakkı bulunmadığından, anılan idare vekilinin vaki temyiz isteğinin, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

temyiz isteminin reddine karar verildiği

II- … vekilinin temyiz talebinin incelemesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre katılan … vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 11.09.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat