Kaçak Akaryakıt Cezası

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kaçak Akaryakıt Cezası

5607 sayılı kanuna muhalefet suçu

T.C YARGITAY

7.Ceza Dairesi

Esas: 2017 / 6179

Karar: 2017 / 6101

Karar Tarihi: 11.09.2017

ÖZET: Olay tutanağı ve dosya kapsamına göre, sanığın aracında 1560 litre kaçak motorin ele geçmesi karşısında, motorinin miktar itibarıyla ticari amaçla bulundurulduğunun kabulü gerekirken, oluşa uymayan gerekçelerle sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi isabetsizdir.(5607 S. K. m. 3)

sanığın aracında 1560 litre kaçak motorin ele geçmesi

Dava ve Karar: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

motorinin miktar itibarıyla ticari amaçla bulundurulduğunun kabulü

Olay tutanağı ve dosya kapsamına göre, sanığın aracında 1560 litre kaçak motorin ele geçmesi karşısında, motorinin miktar itibarıyla ticari amaçla bulundurulduğunun kabulü gerekirken, oluşa uymayan gerekçelerle sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi,

sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesinin isabetsiz oluşu

Sonuç: Yasaya aykırı, katılan … İdaresi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.09.2017 günü oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat