Zimmet Tahkikatın Genişletilmesi Tahliye Talebi Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi

Zimmet Tahkikatın Genişletilmesi Tahliye Talebi Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi

 … AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO: …/… E., …/… K.

SANIK: (Ad, Soyad, TC, Adres)

MÜDAFİİ:Av. (Ad, Soyad, Sicil No, Adres)

KONU: Tahkikatın genişletilmesi taleplerimiz, bilirkişi raporuna itirazlarımız ile müvekkil sanığın TAHLİYESİ ile tutuksuz yargılanması talebidir.

AÇIKLAMALAR

1.Öncelikle ilgili banka genel müdürlüğünden iş tanımı yönetmeliğinin mahkemenize gönderilmesini talep ediyoruz. Müvekkil operasyon sorumlusudur. Özelliği banka şubesine gelen mudilerle diyalog kurması, bunlarla ilgili işlem yapmasından ibarettir. Buradan da anlaşılacağı üzere zimmetin oluşabilmesi için yetkili ve görevli olması gerekir. Oysa müvekkilime görevi nedeniyle tevdi edilen bir para yoktur. Bu nedenle zimmetten değil ancak görevi kötüye kullanmak suçundan söz edilebilir.

2.Bilirkişiler tarafından tanzim edilen rapor gerçekleri yansıtmamaktadır. İlgili şube müdürü başkasına ait bir şifreyi müvekkile verdiği anlaşıldığından müvekkilim aslında görev ve yetkisi para çekmeye, alıp vermeye yetkisi olmadığı gibi uhdesine teslim edilmiş bir para ve benzeri herhangi bir şey bulunmamaktadır. Bilirkişiler bütün bunları göz ardı ederek şekli bir rapor hazırlamıştır.

3.İddianamede belirtildiğinin aksine müvekkil sanığın suçu nitelikli zimmet değildir. Bankaca belirlenen limitlerin üstündeki işlemlerde kontrol amaçlı olarak müvekkilimden daha yetkili konumdaki bir diğer yetkili tarafından imzalanması gerekmekteyken bu yapılmamıştır. Sözü edilen yetkililer müvekkilimin bir başkasının sicil numarasını kullanarak işlem yaptığından haberdardırlar. Yetkililer tarafından müvekkilime işlem yetkisine sahip olmayan başka bir personelin sicil numarası ve şifresi kullandırılmıştır. Talimatnameye göre de şifrenin başka bir personel tarafından kullanılması halinde sorumluluk kullandıran kişiye aittir. Bu durumda sorumluluk şifreyi müvekkilime kullandıran müdüre aittir.

4.Yapılan işlemlerde 2. yetkili imza tamamlaması yapılmamıştır. Ayrıca mağdurun hesaplarından paraların yarısı imzasız fişlerle çekilmiştir. Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre yetkili imzası olmadan yapılan ödemelerin olağan kontrollerde ortaya çıkabilecek olması sebebiyle müvekkilimin eylemi zimmet olarak kabul edilse bile ancak nitelikli değil basit zimmet suçunu oluşturabilir.

5.Müvekkilimin bankanın zararının büyük kısmını karşılamıştır.

SONUÇ ve İSTEM     :Yukarda açıklamaya çalıştığımız ve Sayın Heyetinizce resen görülecek nedenlerle, uzun süredir tutuklu bulunan müvekkil sanığın üzerine atılı suçun vasfının da değişebileceği, bankanın zararının da büyük kısmını karşılamış olması da göz önüne alınarak tutuksuz olarak yargılanması için TAHLİYESİNE karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

SANIK MÜDAFİİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)