Tutuklu Kalınan Sürenin Mahsubu Talebi 

Tutuklu Kalınan Sürenin Mahsubu Talebi 

YARGITAY … CEZA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE … AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO                : …/… E., …/… K.

SANIK                         : (Ad, Soyad, TC, Adres)

MÜDAFİİ                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil No, Adres)

KONU                          : … Ağır Ceza Mahkemesinin … sayılı, … tarihli beraat kararı müvekkil sanık yönünden kesinleşmiş olmakla, Müvekkil sanığın … Ağır Ceza Mahkemesinden almış olduğu cezadan tutuklu kaldığı sürenin mahsubu ile ilgilidir.

AÇIKLAMALAR

1. Müvekkil sanık hakkında … Ağır Ceza Mahkemesinin … sayılı, … tarihli kararıyla beraat kararı verilmiş ve müvekkil sanık yönünden karar kesinleşmiştir. Müvekkil sanık Beraat kararı alınan dosyadan … süre tutuklu kalmıştır.

2. … Ağır Ceza Mahkemesinin … sayılı dosyasından bu sebeple mahsup talebinde bulunduk ve Sayın Mahkeme … Ağır Ceza Mahkemesine tezkere yazarak tutuklulukta geçen sürenin başka bir dosyadaki cezadan mahsup edilip edilmediğini sormuştur. …. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın Yargıtay’da olması sebebiyle bilgi verilemediğini bildirmiştir.

3. … Ağır Ceza Mahkemesinin … sayılı dosyası … tarihinde karara çıkmış ve müvekkilimin … hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Mahsupla ilgili talebimiz hakkında “dosyanın Yargıtay’dan dönüşü sonrası mahsubu gerektirdiği takdirde infaz aşamasında değerlendirilmesine” şeklinde karar vermiştir.

HUKUKİ SEBEPLER: TCK/63 ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE TALEP  : İlgili dosyanın Yargıtay’a gidiş tarihinin  olması sebebiyle, müvekkil sanığın mağduriyetine sebep vermemek için, dönüşünün beklenmeksizin … Ağır Ceza Mahkemesinin … sayılı dosyasından tutuklu kaldığı sürenin başka bir dosyadan mahsubunun yapılıp yapılmadığı hakkında mahkemesine yanıt verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

SANIK MÜDAFİİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat