Kredi Hayat Sigortası Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

Kredi Hayat Sigortası Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                         : Bilirkişi raporu hakkındaki beyan ve itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

1. Müvekkil sigorta şirketi nezdinde … numaralı “H. Kredi Güvence Planı Sigortası” poliçesi ile sigortalı olan davacıların murisi C’nin … tarihinde vefat etmesiyle bu tarih itibariyle müteveffanın H. Bank A.Ş.’ye olan kredi borcunun … ödenmesiyle müvekkil sigorta şirketi poliçeden doğan tüm sorumluluğunu yerine getirmiştir.

2. Kredi hayat sigorta sözleşmesi genel olarak, kredi alanın ölümü üzerine, bakiye kredi borcunun ödenmesine güvence sunan özel bir hayat sigortası olarak tanımlanmakta olup, kredi alacaklısı, kredi borçlusunun hayatı üzerine sigorta sözleşmesi akdetmektedir. 

3. .… numaralı “H. Kredi Güvence Planı Sigortası” poliçesinde açıkça görüleceği gibi POLİÇEDEN DOĞAN TAZMİNATIN lehdarı HER ŞART ALTINDA H. BANK A.Ş. OLACAKTIR.” denmektedir. 

4. Bilirkişi raporunda “… tarihinde A. Sigorta A.Ş. … H. Bank’ın hesabına ödemeyi EFT yoluyla yapmıştır.” denmiştir fakat buna rağmen poliçedeki şart dikkate alınmadan hala müvekkil şirketin ödeme yükümlülüğünün bulunduğundan bahsetmiştir.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarda açıklanan sebeplerle, haksız ve hukuki dayanaksız davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat