Zimmet Suç Duyurusu Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Zimmet Suç Duyurusu Dilekçesi

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

                                                                                                                     

 

YAKINAN                           :  

VEKİLİ                                :  

ŞÜPHELİ                             :  

SUÇ                                       : Zimmet 

SUÇ TARİHİ                       : …/…/… 

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimizin üyesi bulunduğu ………. Konut Yapı Kooperatifi …/…/… tarihinde kurulmuştur. …./…/… tarihinde ise şüpheliler söz konusu kooperatifin yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. (EK – 1)

2-) Şüpheliler söz konusu kooperatifin yönetim kuruluna seçildikten sonra tüm üyelerden …. yıl boyunca her ay …. TL para tahsil etmiş olup, tahsil edilen bu paraların karşılığında hem sözleşme ile üzerine düşen edimleri yerine getirmemiş hem de tahsil ettiği paraları tarafımıza iade etmemiştir. Yapılacak soruşturma ile inşaat malzemeleri için tahsil edilen ……… TL’nin şüphelilerce zimmete geçirildiği tespit edilecektir. (EK – 2)

3-) Yukarıda anlattığımız oluşa göre kooperatif yönetim kurulunda görev alan şüphelilerce ……… TL’nin zimmete geçirilmesi nedeniyle şüphelilerin cezalandırılmasını sağlamak amacıyla makamınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 5237 S. K.  m. 247.

HUKUKİ DELİLLER        :

1-…….Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu karar defteri

2-Kooperatife yapılan ödemelere ilişkin makbuzlar.

3-Tanık ifadeleri

SONUÇ VE İSTEM            :

Yukarıda açıklanan nedenlerle kooperatif yönetim kurulunda görev alan şüphelilerce ……… TL’nin zimmete geçirilmesi nedeniyle şüphelilerin cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…

Yakınan Vekili

                                                                                                                      Av. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat