Yetkisizlik Kararı Verilmesi Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Yetkisizlik Kararı Verilmesi Dilekçesi

T.C.

…..

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Hazırlık No             : …/…

Yetkisizlik No         : …/…

 

YETKİSİZLİK KARARI

….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

Davacı                                               : K.H.

Maktul                                               :

Mağdur                                             :

İhbarda Bulunan                             :

Müşteki                                             :

Vekili                                                 :

Şüpheli                                              :

Müdafii                                             :

Şikayetin Yapıldığı Tarih                :

Suç                                                     :

Sevk Maddeleri                                :

Suçun İşlendiği Yer ve Tarih          :

Gözetim Tarihi                                 :

Tutuklama Tarihi                            :

                       

Soruşturma dosyası incelendi;

Suç yeri itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın yetkisizliğine, evrakın gereğinin takdir ve ifası için yetkili ve görevli … Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine,

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince karar verildi. …/…/…

                                                                                                       Cumhuriyet Savcısı

 

 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat