Zilyetliğe Dayalı Tescil Temyiz Dilekçesi

Zilyetliğe Dayalı Tescil Temyiz Dilekçesi

YARGITAY … HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

 … MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            : .…/… E., …/… K.

TEMYİZ EDEN DAVALI   : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     : Hatalı olan yerel mahkeme kararının BOZULMASI talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. Sayın Mahkeme davacının haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davasının kabulü ile hatalı bir karar vermiştir. Şöyle ki;

Dava konusu taşınmaz müvekkilimin dedesi C tarafından oğlu D’den satın alınmıştır. Daha sonra hibe yolu ile eşi E. adına tescil edilmiş ve E. de … yılında oğlu A üzerine satış ile tescil ettirmiştir.

2. Yapılan … tarihli keşifte mahalli bilirkişi ve tanıklar ibraz edilen her iki tapunun da bu taşınmaza ait olduğunu ve hudutları ile birlikte açık ve seçik beyan etmişlerdir. Aynı zamanda taşınmazın öteden beri davacının elinde olduğunu, bu yerin davacının babası tarafından da kullanıldığı sabittir. Üstelik müvekkilin dedesinden kalma tapu kaydı vardır.

3. Zilyetliğin varlığını kanıtlamak, adına tescil isteyene düşer. Zilyetlik maddi bir olay olduğu için; tanık, bilirkişi ve varsa diğer belgelerle (vergi kaydı vs.) ispatlanması gerekir. Yerel bilirkişinin sözleri ancak dinlenen tanık sözlerinin doğruluğunu tamamlayıcı bir bilgi olarak göz önünde tutulabilir. Zilyetliğe dayalı tescil davalarında tanık dinlenmeden, yerel bilirkişinin sözleri ile tescile karar verilemez.

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK/973, 992 ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıkladığım nedenlerle; hatalı yerel mahkeme kararının BOZULMASINA karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat