DAVALININ ADINA TESCİL ETTİRDİĞİ HAVALANDIRMA KAPSÜLÜ ÜRÜNÜNÜN UZUN ZAMANDAN BERİ ÜRETİLİP YATAK SANAYİİNDE KULLANILDIĞI VE MUTLAK YENİLİK ŞARTINI TAŞIMADIĞI İDDİASI – DAVANIN REDDİ

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 8536
Karar: 2016 / 3577
Karar Tarihi: 04.04.2016

ÖZET: Davacı vekili, davalının 2008/01994 sayı ile adına tescil ettirdiği havalandırma kapsülü ürününün uzun zamandan beri üretilip yatak sanayiinde kullanıldığını, mutlak yenilik şartını taşımadığını ileri sürerek 2008/01994 sayılı Faydalı Model Belgesinin hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir. Mahkemece, iddia, savunma, alınan bilirkişi kök ve ek raporları ile tüm dosya kapsamına göre, dava konusu Faydalı Model Belgesinin yenilik vasfını taşıdığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

(551 S. KHK. m. 165)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada …Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06/05/2015 tarih ve 2012/608-2015/129 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davalının 2008/01994 sayı ile adına tescil ettirdiği havalandırma kapsülü ürününün uzun zamandan beri üretilip yatak sanayiinde kullanıldığını, mutlak yenilik şartını taşımadığını ileri sürerek 2008/01994 sayılı Faydalı Model Belgesinin hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkili adına tescilli Faydalı Modelin tek parça olduğunu, konik sekmen yuvalarını, yaldızlı hava çemberini ihtiva ettiğini, yenilik vasfını taşıdığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, alınan bilirkişi kök ve ek raporları ile tüm dosya kapsamına göre, dava konusu Faydalı Model Belgesinin yenilik vasfını taşıdığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına, aşağıda yazılı bakiye 01,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 04.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...