Zaruri Geçit Davası Dilekçesi


HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :Tazminat karşılığında davalıya ait taşınmaz üzerinde 3 metre
genişliğinde geçit hakkı kurulması  davasıdır.
(Değeri       …….  TL.dir)
 
OLAYLAR                       :
1- Müvekkilim …. ili …..ilçesi …..mevkii …..ada ……pafta …….parsel de kayıtlı taşınmazın malikidir. Davalıda aynı yer …..ada…..pafta….parsel sayılı taşınmazın malikidir. Bu iki taşınmaz bir birine komşu taşınmazlarıdır.
2-(Niye yol istendiği hususu)?
3-
4-Müvekkilim davalının taşınmazı üzerinde tesis edilecek 3 metre genişliğindeki yol için    …………….TL. tazminat ödemeye hazırdır. Davalı müvekkilimin tarlasından geçmesine izin vermediğinden işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER :T.M.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Tapu kaydı,Tanık beyanı keşif ve bilirkişi incelemesi ve her türlü
kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle haklı olan  talebimizin kabulü ile;davalıya ait taşınmaz üzerinde tazminat karşılığında geçit hakkı kurulmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı vekili
Av.
EKİ      .
1-tebliğ zarfı ve pulu,
2-onanmış vekaletname sureti,

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat