Haksız Taşkın İnşaat Dilekçesi

ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                   

(ihtiyati Tedbir İstemi Vardır)

 

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

DAVA KONUSU              :M.K.650.maddeye göre mülkiyetin uygun bir tazminat karşılığı tescili davasıdır.

(Değeri       …….  TL.dir)

 

OLAYLAR                       :

1-(yapılan bina hakkında bilgiler)

2-Müvekkilimin bina inşa ettiği davalıya ait dava konusu taşınmazın m2 sinin rayiç satış değeri ……….TL. dir. Oysa müvekkilim tarafından inşa edilen binanın değeri ……..TL. dir. Yani inşa edilen binanın değeri davalıya ait arsanın değerinden katbekat fazladır.

3-Müvekkilimin iyi niyetli bir insan olduğunu herkes bilir. Müvekkilim bina inşa ettiği arsanın başkasına ait olduğunu bilse kesinlikle bu arsa üzerine bina inşa etmezdi. Müvekkilim üzerine bina inşaa ettiği davalının arsası için Mahkemece uygun görülecek her türlü tazminatı ödemeye hazırdır.

4-Açıklanan sebeplerle işbu davanın açılarak uygun bir tazminat karşılığında davalıya ait arsa parçasının müvekkil adına tesciline ve hüküm kesinleşinceye kadar dava konusu taşınmazın üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEBLER :T.M.K.,H.U.M.K., ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :Tapu kaydı,tanık anlatımları,keşif ve bilirkişi incelemesi ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle talebimizin kabulü ile;

1-öncelikle dava konusu taşınmazın devrine engel olmak için tapudaki kaydına tedbir konulmasına,

2-Müvekkilimin üzerine iyi niyetle …….inşa ettiği mülkiyeti davalıya ait arsa parçasının Mahkemece uygun görülecek tazminat karşılığında davalının tapu kaydının iptali ile müvekkil adına tesciline

karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı vekili

Av.

 

EKİ      .

1-tebliğ zarfı ve pulu,

2-onanmış vekaletname sureti,b

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...