Görev Uyuşmazlığı Dilekçesi


UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
sunulmak üzere
MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
KAYSERİ
 
                                                 
DOSYA NO                    :           Esas               Karar.
 
İSTEMDE BULUNAN
DAVACI                        :
 
VEKİLİ                          :Av.
 
KARŞI TARAF               :
 
VEKİLİ                          :
 
İSTEM KONUSU            :
 
D.KONUSU                    : ………..Asliye Hukuk Mahkemesinin kesinleşen görevsizlik kararından sonra …………..Mahkemesinde verilerek kesinleşen görevsizlik kararıyla ortaya çıkan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi istemidir.
 
OLAYLAR                    :
1-Müvekkilim tarafından ………..karşı …….Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan dava ……..Hukuk Mahkemesinin …….tarih ve ……Esas ve ……….Karar sayılı kararıyla görev açısından reddedilmiş ve bu karar kesinleşmiştir.
2-Bunun üzerine yine müvekkilim tarafından ………..karşı …….İdare Mahkemesinde açılan dava ……..İdare Mahkemesinin …….tarih ve ……Esas ve ……….Karar sayılı kararıyla yine görev açısından reddedilmiş ve bu karar da  kesinleşmiştir.
3-İki kesinleşen görevsizlik kararı nedeniyle müvekkilimin hakkını yerine getirecek makam kalmamıştır. Bu yüzden ortaya çıkan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi için durumun Uyuşmazlık Mahkemesine sunulması gerekmiştir.
 
SONUÇ VE İSTEM                  : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle, , ……..Hukuk Mahkemesinin …….tarih ve ……Esas ve ……….Karar sayılı kesinleşen kararıyla ……..İdare Mahkemesinin …….tarih ve ……Esas ve ……….Karar sayılı kesinleşen kararı arasındaki ortaya çıkan görev  uyuşmazlığının giderilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı  vekili
Av.
 
EKİ…:
1-
2-

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat