Hüküm Uyuşmazlığı Dilekçesi

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

sunulmak üzere

MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

KAYSERİ

 

                                                 

DOSYA NO                    :           Esas               Karar.

 

İSTEMDE BULUNAN

DAVALI                        :

 

VEKİLİ                          :Av.

DAVACI                         :

 

VEKİLİ                          :

 

İSTEM KONUSU            :

 

D.KONUSU                    : ………..Asliye Hukuk Mahkemesinin kesinleşen davanın reddi kararından sonra …………..Mahkemesinde verilerek kesinleşen davanın kabulüne dair kararla ortaya çıkan hüküm uyuşmazlığının giderilmesi istemidir.

 

OLAYLAR                    :

1-Davacı ………Müvekkilim aleyhine …….Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmış ve bu açılan dava ……..Hukuk Mahkemesinin …….tarih ve ……Esas ve ……….Karar sayılı kararıyla esastan  reddedilmiş ve bu karar kesinleşmiştir.

2-Bunun üzerine davacı yine müvekkilim aleyhine …….İdare Mahkemesinde aynı konu ile ilgili olarak yine dava açmış ve bu açılan dava ……..İdare Mahkemesinin …….tarih ve ……Esas ve ……….Karar sayılı kararıyla esastan kabul edilmiştir ve bu karar da kesinleşmiştir.

3-Uyuşmazlık Mahkemesi Kanununun 24.maddesine göre tarafları,konusu ve sebebi aynı olan ve kesinleşen çelişik kararların bulunması durumunda,hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunduğu için hüküm uyuşmazlığı varsayılır.

4-Bu yüzden ortaya çıkan  uyuşmazlığının giderilmesi için durumun Uyuşmazlık Mahkemesine sunulması gerekmiştir.

 

SONUÇ VE İSTEM                  : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle, ……..Hukuk Mahkemesinin …….tarih ve ……Esas ve ……….Karar sayılı kesinleşen kararıyla ……..İdare Mahkemesinin …….tarih ve ……Esas ve ……….Karar sayılı kesinleşen kararı arasındaki hüküm uyuşmazlığının giderilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı  vekili

Av.

 

EKİ…:

1-

2-

 

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...