Karar Düzeltme Dilekçesi

0
5164

Karar Düzeltme Dilekçesi


YARGITAY       HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
sunulmak üzere
MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
KAYSERİ
 
                                                 
DOSYA NO                    :           Esas               Karar.
 
TASHİHİ KARAR
TALEP EDEN                 :
 
VEKİLİ                          :Av.
KARŞI TARAF               :
 
VEKİLİ                          :
 
DAVA                            :
 
D.KONUSU                    : Yargıtay …..Hukuk Dairesinin ………….. gün ………  E. …….   K.
Sayılı kararının düzeltilerek KALDIRILMASINA ve yerel Mahkeme
Kararının  ……………….  karar verilmesi talebidir.
TEBLİĞ TARİHİ            :
 
TASHİHİ KARAR NEDENLERİ  :
1-
2-
3-
4-
5-
 
 
 
 
 
 
 
 
SONUÇ VE İSTEM                  : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle ve resen nazara alınacak sair sebeplerle …………………… kararının DÜZELTİLEREK Usul ve Yasaya aykırı olarak verilen ………………… Mahkemesinin …………   tarih ………    Esas ve ……..   Karar sayılı ilamının ……………………. karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
Tashihi karar eden
Vekili
Av.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...