Yöneticinin Kasten Alacaklısını Zarara Uğratması Suçu

Destek Tazminatının Tahsili İstemi

Yöneticinin Kasten Alacaklısını Zarara Uğratması Suçu

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ORTAKLIĞIN KESİNLEŞMİŞ VE MUACCEL BİR BORCU OLUP OLMADIĞININ TAM BELİRLENMEDİĞİ – SADECE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ORTAĞA AİT DEFTERLER İNCELENEREK HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
19.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 18500
Karar: 2016 / 14403
Karar Tarihi: 04.04.2016

ÖZET: Asıl borçlu … ile üçüncü şahıs … ortak girişimi arasında düzenlenen taşeronluk sözleşmesi ile her iki tarafa ait ticari defter ve belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, ikinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi olan …tarihi itibariyle üçüncü şahıs ortaklığın asıl borçlu … kesinleşmiş ve muaccel bir borcu olup olmadığı tam olarak belirlenmeden sadece üçüncü şahıs …ortak girişimine ait defterler ve belgelere incelenerek düzenlenen bilirkişi raporu esas alınarak aksi şekilde beraat ve tazminat talebinin reddine karar verilmesi, hükmün bozma sebebidir.

(5320 S. K. m. 8)

Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre,
1) Sanık müdafiinin temyizi yönünden yapılan incelemede,
Sanık müdafiinin, 10.04.2013 tarihinde tefhim olunan kararı, CMUK’nın 310/1. maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra 25.04.2013 tarihinde temyiz etmesi nedeniyle temyiz isteminin, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca tebliğnameye uygun olarak REDDİNE,
2) Şikayetçi vekilinin temyizi yönünden yapılan incelemede,
Asıl borçlu … ile üçüncü şahıs … ortak girişimi arasında düzenlenen taşeronluk sözleşmesi ile her iki tarafa ait ticari defter ve belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, ikinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi olan 30.09.2009 tarihi itibariyle üçüncü şahıs ortaklığın asıl borçlu … kesinleşmiş ve muaccel bir borcu olup olmadığı tam olarak belirlenmeden sadece üçüncü şahıs …ortak girişimine ait defterler ve belgelere incelenerek düzenlenen bilirkişi raporu esas alınarak yazılı şekilde beraat ve tazminat talebinin reddine karar verilmesi,
Sonuç: Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 04.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat