Yıllık İzin Alacağının Hesaplanması ve Ödenmesi

İzin günlerine ait ücretin hesap edilebilmesi için günlük ücretin bu­lunması ve bunun hak edilen yıllık izin süresi ile çarpılması gerekir. Günlük ücretin hesaplanmasında fazla çalışma karşılığı alınacak ücret­ler, primler, işyerinin asıl işini gören işçilerin normal saatler dışında ha­zırlama, temizleme, tamamlama işleri yapmaları halinde bunlar için veri­len ücretler, sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretler hesaba katılmaz ve yıllık izin ücretleri net ücret üzerinden hesap edilir.

İşveren yıllık ücretli iznini kullanan işçiye, hak kazandığı izin süre­sine ve yukarıdaki esaslara göre hesap edilen izin ücretini işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır (İş K. M.57/1).

Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir (İş K. 57/son).

Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi için kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir (İş K. M.58).

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat