İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden ödenir. Ayrıca çalışmakta iken yıllık ücretli izin talebinde bulunmaması nedeniyle işçinin yıllık ücretli izin parasına ilişkin isteği reddedilemez. Ayrıca Yargıtay’ a göre kul­landırılmayan yıllık ücretli izin paraları ilgili olduğu yıllara ilişkin ücretler üzerinden değil, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücretler üze­rinden hesaplanmalıdır.

Hak kazanıp da kullanamadığı yıllık izin süresine ait ücretini iş ak­dinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde isteyebilen işçi, iş akdi devam ederken kullanamadığı izin günlerine karşılık ücretini talep ede­mez. Çünkü yasanın amacı, bu sürelere karşılık ücretin ödenmesi değil, işçilerin dinlenmelerinin sağlanmasıdır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat