Yıllık İzin Alacağında Zamanaşımı

4857 sayılı İş Kanununun 59. Maddesinin 1. fıkrasında; “iş sözleşme­sinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullan­madığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.” Demek suretiyle hizmet akdinin devamı süresince yıllık izin ücreti alacağı için zamanaşımının işlemeyeceği belirtilmiştir.

Buna göre, hizmet akdinin devamı süresince yıllık izin ücreti alacağı için zamanaşımı işlemez. Zamanaşımı süresi akdin feshi ile işlemeye başlar ve 5 (BEŞ) yıldır.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...